Там, където
споделяш любовта!
 • Централен офис

  ул. „Акад. Андрей Сахаров“ 19, партер

  9000 Варна, България

 • 052 630 830

  info@kupiv.bg

  kupiv.bg

Екологично пречистване на водата

Energywater е модерна високоефективна система, която се бори с негативното влияние на „твърдата“ вода. Минерализацията е едно от имената на здравословното ежедневие.

Галваничното пречистване на водата чрез Energywater® MWD е в момента единствената технология за отстраняване на налепите и наносите от котлен камък, отговаряща на трудните критерии за пречистване на водата във водопроводните системи.

Принципи на отстраняване на котления камък

Галваничното пречистване на водата от Mineral Water Doctor работи на електрохимичен принцип, когато при преминаване на водата през устройството възниква разлика между потенциалите във водата в диапазона 0,7-1 волта. Същевременно във водата от титаново-цинков анод се освобождават свободни цинкови йони.

Калцият, който е разтворен във водата и става главната причина за образуване на котлен камък в тръбопроводи и топлообменници, се намира във водата под формата на калциев бикарбонат.

Под влиянието на хидродинамиката на водата и промяната на температурата на водата калцивият бикарбонат се разлага на въглероден диоксид и на слабо разтворим калциев карбонат (калцит). Калцитът във водата се разлага на СО2 и СА2.

Анионът а СО2 се свърза с цинковите катиони, при което се образува цинков карбонат ZnCO3. От калцита СаСО3, който кристализира в ромбоична система. Арагонитът има свойство да се отмива под въздействието на водната система.

 • Flavia Garden - side view
 • Flavia Garden - front view
 • Flavia Garden - park view