Там, където
споделяш любовта!
 • Централен офис

  ул. „Акад. Андрей Сахаров“ 19, партер

  9000 Варна, България

 • 052 630 830

  info@kupiv.bg

  kupiv.bg

Топлоизолационна система

Tоплоизолацията е само един компонент на топлоизолационната система. За да се получи ефективна топлоизолация, от голямо значение за дългосрочната експлоатация на сградата са и останалите компоненти, които участват в топлоизолационната система - лепила, шпакловки, дюбели, стъклофибърна мрежа и завършваща мазилка. Всички тези продукти са проектирани и изпитани как си взаимодействат, когато са положени в една цялостна многопластова система.

Когато става въпрос за топлоизолационна система, вместо случаен набор от продукти, се има предвид компоненти, които работят заедно по отношение на топлопроводимост, еластичност, механична якост, сцепление между слоевете, паропропускливост и дълготрайност при полагане. Така системата реагира адекватно на непрекъснато променящите се агресивни външни атмосферни условия, без да се компрометира и да запазва ефективността си през целия експлоатационен живот на сградата.

Следвайки високите фирмени стандарти за сигурност, проведохме множество тестове при избора не лепило и крепежни елементи за изграждане на фасадата. 

Нашата цел е да постигнем като краен резултат един високо енергоефективен обект, с повишаване на топлинния комфорт и качеството на живот, с използване на най-добрите хидроизолационни и топлоизолационни материали и недопускане на топлинни мостове за сградата, отчитайки специфичните местни условия, микроклимат и рентабилност. За постигане на тази цел, е предвидена оптимална топлоизолационна система от най-висок клас.

За избора на най-добрия продукт взехме предвид няколко фактора:

ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ

Пропускливостта е свойство на всеки един пласт на топлоизолационната система да пропуска водните пaри, като те свободно преминават през него. Показател за измерване на паропропускливостта е коефициентът μ. Той отразява степента на дифузионно съпротивление срещу преминаването на водни пaри, измерено спрямо свойствата на въздуха. Важно условие при една топлоизолационна система е отделните компоненти в нея - лепилно-шпакловъчна смес, топлоизолационна плоскост, грунд и завършваща мазилка – да притежават съвместима паропропускливост и да работят заедно.

ЕЛАСТИЧНОСТ

Еластичността е много важен показател за една топлоизолационна система, особено за крайните защитни слоеве.

При слънчево греене върху фасадата, топлоизолационният слой възпрепятства преминаването на топлината към зида, което води до значително нагряване на повърхностния слой. И обратно – при дъжд и обветряне - до рязко охлаждане. Тези температурни разлики са съпроводени със свиване и разширение в различна степен на всеки един от слоевете в системата. От огромно значение е първо, всеки един компонент от системата да е еластичен, за да поеме тези движения и второ, тази еластичност да е съобразена с другите компоненти. В противен случай възникват вътрешни напрежения и компрометиране на системата.

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Топлоизолационата система е крайният завършек на една сграда. Затова тя трябва да е устойчива, освен на атмосферни явления, като градушка например, така и на възможни механични натоварвания по време на експлоатацията на сградата, като падащи предмети и т.н. Тук, освен износоустойчиво здраво крайно покритие, е необходимо системата в дълбочина да е устойчива на натоварване и отново компонентите да са с близки показатели и да са проектирани да работят заедно.

АДХЕЗИЯ/СЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ СЛОЕВЕТЕ

Топлоизолационната система е многопластова и затова сцеплението между отделните слоевете е от изключителна важност. То гарантира, че независимо от възникналите напрежения или натоварвания, системата ще запази целостта си.

ЕСТЕТИКА

Наред с техническите характеристики, обръщаме голямо внимание и на завършения и естетически вид на фасадата.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Когато топлоизолационните системи са проектрираните и изпълнени съгласно всички технически изисквания, те имат експлоатационен период сравним с живота на сградата и работят в полза на обитателите. В противен случай резултатът е скъпи и трудоемки ремонти, в комбинация с ниска ефективност на топлоизолацията.

 • Flavia Garden - side view
 • Flavia Garden - front view
 • Flavia Garden - park view