Там, където
споделяш любовта!
 • Централен офис

  ул. „Акад. Андрей Сахаров“ 19, партер

  9000 Варна, България

 • 052 630 830

  info@kupiv.bg

  kupiv.bg

Тухлена зидария

За постигане на максимална шумоизолация, топлоизолация и пожарна безопасност във всички наши обекти са поставени материали от най-висок клас, които освен, че са сертифицирани, допълнително са тествани и на предварително създаден стенд от нас, за да бъдат съобразени всички климатични условия и външни фактори. Стените в Младост център са изградени с най-висок клас керамични блокове на марка „Wienerberger“, които ще  осигурявят естествена топлоизолация и климатизация, звукоизолация, пожарозащита, здравина, микроклимат, ниска равновесна влажност, екологичност и дълготрайност.

В комбинация с керамичните блокове на „Wienerberger”използваме и зидарски разтвор на “Weber”, като спазваме всички разходни норми.

Защо избираме керамични блокове на марка „Wienerberger”?

1.            Естествена топлоизолация и климатизация

Промените в климата и грижата за намаляване на вредните емисии в природата от една страна, както и осезателното изчерпване на изкопаемите енергоносители от друга, прави темата с ефективната топлоизолация изключително актуална. Когато искаме да сведем до минимум разходите за топлоизолация, като че ли забравяме един основен факт: охлаждането на една сграда също изисква разход на енергия, който е дори по-висок, отколкото разходът за отопление. Но природата се е погрижила и за това и спокойно можем да заложим на естественото климатизиране още когато създаваме своя дом. Керамиката има много добра акумулираща способност. Не трябва да бъркаме топлоизолационната способност със способността за акумулиране на топлина. Благодарение на нея температурните колебания се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин. Тухлите Porotherm се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки (най-често дървесни стърготини), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура – фактор, който допринася съществено за подобряване на топлоизолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете, както и на факта, че камерите са вертикално разположени и с полагането на разтвора по хоризонталните фуги се запечатва въздуха в тях, топлоизолацията на блоковете се подобрява значително.

2.            Звукоизолация

Поради естеството на суровината, от която се произвеждат, керамичните блокове са с обемна плътност между 650 и 1000 kg/m3 и това гарантира добрата звукоизолация на стените, изпълнени от тях. Зависимостта между индекса на звукоизолация от въздушен шум и обемното тегло на еднослойните конструкциите (или повърхнинната плътност) е право-пропорционална – колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал. Ако към тези факти се добави и многокамерността на блоковете Porotherm /редуване на керамика – въздух – керамика/, то звукоизолационната способност на стените, изпълнени с този вид блокове се увеличава допълнително с още 2-3 dB. Лабораторните измервания на тухлена стена, изпълнена с Porotherm отчитат индекс на звукоизолация от 44-49 dB. Правилното иззиждане и запълване на хоризонталните фуги, както и последващото измазване на стените допринасят съществено за още по-добрата им звукоизолация.

3.            Пожарозащита

Тухлите не горят - те вече веднъж са „минали през огъня”. Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват цялостта си и не предизвикват срутвания, както и не отделят никакви опасни за здравето газове. Благодарение на това се повишават шансовете на обитателите в такава сграда да избегнат задушаване и съответно наранявания на хората при евакуация.

4.            Микроклимат

Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но и колко добре се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. Определението за това е до голяма степен субективно, но в резултат на редица изследвания за такова усещане е необходимо повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане, ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии. Благодарение на естествените материали, използвани в производството й, керамиката е ph-неутрален минерален продукт и не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции. Технологично постигнатата капилярна структура позволява на керамичните тухли да действат като естествен регулатор на влажността на въздуха, като поглъщат излишните водни пари във въздуха и така да минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен, т.е. осигуряват висока биологична поносимост за обитателите. Поддържането на оптимална относителна влажност на въздуха в помещенията и здравословният микроклимат са основни фактори за усещането за комфорт на обитаване.

5.            Ниска равновесна влажност

Водопоглъщането на керамичните блокове на Wienerberger е висока (16-18%). Благодарение на капилярната си структура обаче, тухлите също така бързо и напълно отдават влагата, която са поели, т.е. те „дишат”. Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите (μ=5-10). На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага. Влагата, съдържащата се в тухлените стени, се движи от 0,05 до 2,86%, като средната стойност е 0,45% по маса. Практически влажност ≤ 0,5% не повлиява на топлопроводността и изчислителните стойности са почти идентични с експлоатационните.

6.            Екологичност

Керамичните тухли се произвеждат от 100% естествени материали, а именно: глина, вода и въздух. Огромно значение придобива и т.н. екологичен баланс на строителните материали – колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и без вредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък. При третирането им съгласно Стратегията за управление на строителните отпадъци, тухлите са сред най-безопасните и могат с минимална обработка да се използват в инфраструктурни проекти. По редица показатели блоковете на Wienerberger се нареждат сред най-екологичните материали.

7.            Дълготрайност

При изпичането на тухлите при температури над 850 градуса се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения. Изпечената керамика е изключително траен и неподатлив на времето материал. С течение на времето при нея не се наблюдават процеси на промяна на якостните показатели, плътността, топлотехническите показатели и др.

8.            Добра инвестиция

Монолитните сгради, изпълнени с керамични тухли са сред тези с най-дълъг проектен експлоатационен срок – категория 4 и 5, или със срок на безпроблемна експлоатация 50-100 години. Архитектурни паметници и находки от преди Новата Ера обаче опровергават тази статистика – тухлите са с много по-дълъг живот. При сгради, изпълнени с блоковете на Wienerberger, доскоро към чисто имиджовия ефект, влияещ върху стойността на инвестицията, се прибави и задоволството както на строителя, така и на крайния клиент. Икономическата обосновка е пределно ясна - разходите за частта зидарии в една сграда рядко надвишават 7-8 % от общите строителни разходи, като възвръщаемостта на инвестицията е много добра. Освен това масивните тухлени конструкции изискват минимална поддръжка, а строителнотехническите им показатели осигуряват отлично качество на обитаване при оптимални енергийни разходи. Тухлените сгради запазват своята стойност в продължение на много години. На практика сградите, изградени с керамичните тухли, не са не просто за цял живот, а за поколения наред.

 • Flavia Garden - side view
 • Flavia Garden - front view
 • Flavia Garden - park view